Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 46/2021 z dnia 4 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie warunków zatrudnienia członków sztabu szkoleniowego

UCHWAŁA NR 46/2021
z dnia 4 października 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie warunków zatrudnienia członków sztabu szkoleniowego
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję o przedłużeniu umowy z Alvinem Brasseaux jako głównym trenerem kadry narodowej do końca 2022 roku. Ponadto, podjęto decyzję o nowych stawkach wynagrodzenia za dzień pracy członków sztabu szkoleniowego w ramach prowadzenia akcji szkoleniowej, obowiązujących począwszy od 2022 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny