Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 47/2021 z dnia 4 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie udziału delegatów PZG w EGA Annual Meeting 2021

UCHWAŁA NR 47/2021
z dnia 4 października 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie udziału delegatów PZG w EGA Annual Meeting 2021
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd podjął decyzję oddelegowaniu na EGA Annual Meeting 2021 wiceprezesa J. Sikorę oraz sekretarza generalnego B. Chełmeckiego
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny