Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 48/2021 z dnia 4 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 48/2021
z dnia 4 października 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem turnieju golfowego 5 Stars International Golf Cup rozgrywanego w dniach 7-10 grudnia 2021 roku w Belek/Turcja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny