Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 49/2021 z dnia 26 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegatów PZG na WZD PKOl

UCHWAŁA NR 49/2021
z dnia 26 października 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia delegatów PZG na WZD PKOl
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził wiceprezesa G. Puszkarskiego oraz sekretarza generalnego B. Chełmeckiego jako delegatów na Sprawozdawcze Walnego Zgromadzenie PKOl w dniu 8 listopada 2021 r.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny