Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 50/2021 z dnia 27 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 50/2021
z dnia 27 października 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG przyznaje patronat PZG II wydaniu „Poznać reguły Podręcznik do nauki reguł gry
w golfa” autorstwa Pani Aleksandry Jakubowskiej. Warunkiem przyznania patronatu jest dochowanie przez autora i wydawcę umówionych warunków przyznania patronatu.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny