Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 52/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty kancelarii prawnej dot. opracowania kompleksowej dokumentacji prawnej EAGLE

UCHWAŁA NR 52/2021
z dnia 17 listopada 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty kancelarii prawnej dot. opracowania kompleksowej dokumentacji prawnej EAGLE
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził ofertę kancelarii prawnej Creativa dot. przeglądu, analizy
i sporządzenia kompleksowej dokumentacji prawnej związanej z systemem EAGLE 2.0, w tym przepisów RODO.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny