Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 55/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia haromonogramu Turniejów Mistrzowskich PZG

UCHWAŁA NR 55/2021
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia haromonogramu Turniejów Mistrzowskich PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd zatwierdził harmonogram Turniejów Mistrzowskich PZG na 2022 r. zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Harmonogram Turniejów Mistrzowskich PZG na 2022 r.

Lp. Turniej Pole golfowe Data turnieju
1 Mistrzostwa Polski Match Play Gradi 26-29.05
2 Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet Postołowo 2-4.06 (czw-sb)
3 Mistrzostwa Polski Seniorów Kalinowe Pola 17-19.06 (Boże Ciało)
4 Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów First Warsaw 15-17.07
5 Klubowe MP Kobiet Lisia Polana
6 Klubowe MP Gr. Mistrzowska Sobienie Królewskie 21-24.07
7 Mistrzostwa Polski HCP Amber/ Kamień/ Binowo 29-31.07
8 Klubowe MP Juniorów Tokary GC 3-5.08 (śr-pt)
9 Mistrzostwa Polski Juniorów, 19-25, MidAm Kraków Valley 12-14.08
10 Klubowe MP Gr. Kwalifikacyjna Mazury 18-21.08
12 PZG Masters First Warsaw Golf 30.09-2.10

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny