Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 56/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Ladies Golf Tour 2022

UCHWAŁA NR 56/2021
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Ladies Golf Tour 2022
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd zatwierdził harmonogram Ladies Golf Tour 2022, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Harmonogram Ladies Golf Tour na 2022 r.
• 26.06.2022 (niedziela) – LGT Gradi
• 09.07.2022 (sobota) – LGT Kalinowe Pola
• 07.08.2022 (niedziela) – LGT Mazury
• 11.09.2022 (niedziela) – LGT Siemianowice Śląskie
• 24-25.09.2022 (sobota-niedziela) – Finał LGT Tokary
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny