Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 57/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zasad zwrotu kosztów delegacji i wynagrodzenia sędziów PZG na turniejach PZG

Załącznik nr 1 do uchwały nr 57 z dnia 15 grudnia 2021 rUCHWAŁA NR 57/2021
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zasad zwrotu kosztów delegacji i wynagrodzenia sędziów PZG na turniejach PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG przyjął nowe zasady zwrotu kosztów delegacji i wynagrodzenia sędziów PZG na turniejach PZG, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny