Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 58/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie koordynacji zadań kadry wojewódzkiej na Mazowszu oraz organizację mistrzostw juniorów Mazowsza na 2022 r.

UCHWAŁA NR 58/2021
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie koordynacji zadań kadry wojewódzkiej na Mazowszu oraz organizację mistrzostw juniorów Mazowsza na 2022 r.
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG powierza koordynację zadań kadry wojewódzkiej na Mazowszu oraz organizację mistrzostw juniorów Mazowsza na 2022 r. Open Golf Club.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny