Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 59/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zawarcia umowy w zakresie ubezpieczenia członków PZG

UCHWAŁA NR 59/2021
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zawarcia umowy w zakresie ubezpieczenia członków PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję o kontynuacji umowy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC i NNW posiadaczy kart HCP z towarzystwem ubezpieczeniowym Colonnade na 2022 r
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny