Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 61/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 61/2021
z dnia 22 grudnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG przyznał patronat PZG Mistrzostwom Polski Samorządowców organizowanych w dniach 10-11.06 2022 w Karolinka GC.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny