Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 7/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rankingu Juniorskiego na 2022 r.

UCHWAŁA NR 7/2022
z dnia 7 lutego 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rankingu Juniorskiego na 2022 r.
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.

Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rankingu Juniorskiego na 2022 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Regulamin-rankingu-juniorskiego-2022.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG