Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 27/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 27/2022
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG przyznał patronat następującym inicjatywom:
1) Cykl turniejów PGA Polska Tour 2022
2) Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
3) World Amateur Golfers Championship
4) Floating Garden Szczecin Open
5) Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii i Miłośników Zwierząt
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny