Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ukonstytuowanie się Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG kadencji 2022-2026

Zgodnie §24 pkt 6 Statutu w dniu 6 lipca 2022 r., na swoim pierwszym posiedzeniu, ukonstytuowała się Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa PZG kadencji 2022-2026 w następującym składzie:

Przewodniczący: Krzysztof Łazowski
Zastępca przewodniczącego: Dariusz Kwiatkowski
Sekretarz: Monika Rutowska
Członkowie: Grzegorz Puszkarski, Iwona Renz, Andrzej Pasierski, Henryk Przybylski, Romuald Łuczak, Roman Rewald.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG