Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zgłaszanie kandydatur do odznaczeń na XXX-lecie PZG

Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżającej się XXX rocznicy utworzenia Polski Związku Golfa zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie kandydatur do odznaczeń dla osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój i promocję golfa w Polsce.

Zgłoszone kandydatury zostaną następnie ocenione przez Zarząd PZG, który wyłoni nagrodzonych „Medalem XXX-lecia PZG” oraz w uzasadnionych i właściwie udokumentowanych przypadkach wystąpi z wnioskami do odpowiednich instytucji w sprawie nadania następujących odznaczeń:

1) „Krzyż Zasługi” nadawany przez Prezydenta RP

2) „Zasłużony dla Sportu” nadawany przez Ministra Sportu i Turystyki

3) „Medal 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego” nadawany przez Prezesa PKOl

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są władze klubów golfowych – Członków Zwyczajnych PZG, PGA Polska oraz Członkowie Wspierający PZG.

Kandydatury można zgłaszać na adres biuro@polski.golf lub pocztą tradycyjną na adres siedziby związku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. W tym celu należy wypełnić załączony wniosek charakteryzujący m.in. osiągnięcia i sylwetkę kandydata.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Biurem PZG.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Radosław Frańczak

Prezes Zarządu

Polskiego Związku Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG