Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Owocne warsztaty EDUGOLF w Polsce

img 6155

Na początku listopada 2022 partnerzy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu EDUGOLF spotkali się po raz czwarty, tym razem w Warszawie. Gospodarzem zjazdu był Polski Związek Golfa. 

Projekt EDUGOLF rozpoczął się w styczniu 2021 i potrwa do grudnia 2023 roku. To inicjatywa wspólnie zarządzaną przez Konfederację Golfa Zawodowego (CPG) oraz Europejskie Obserwatorium Sportu i Zatrudnienia (EOSE). EDUGOLF jest współfinansowany przez unijny program Erasmus+ Sport.

To było naprawdę pozytywne i dynamiczne spotkanie, które pokazało fantastyczne postępy, jaki poczynili partnerzy w opracowywaniu tych ważnych aspektów dla przyszłości naszego sportu i edukacji osób pracujących w branży. Wszyscy obecni byli bardzo zmotywowani i wnieśli cenny wkład w dyskusje. Jestem przekonany, że w 2023 roku osiągniemy jeszcze więcej – powiedział Geoff Carroll, dyrektor ds. rozwoju umiejętności EOSE.

Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju Wiedzy Konfederacji Profesjonalnego Golfa (CPG) Wojciech Waśniewski dodał, że podczas warsztatów otrzymano cenne informacje zwrotne od wszystkich partnerów projektu, co pozwoli nam na dalszy rozwój prac z korzyścią dla branży golfowej.

Poniżej opisane poszczególne aspekty warsztatów projektu EDUGOLF.

BADANIA 

W fazie badawczej projekt EDUGOLF bada takie tematy, jak ekonomiczna i społeczna wartość golfa, udane inicjatywy na rzecz rozwoju gry, trendy, które mogą mieć wpływ na rynek golfowy, tradycyjne i rozwijające się profesje oraz kluczowe kompetencje kadry golfowej.

Partnerzy dokonali przeglądu i omówili pierwszą wersję pełnego Raportu Badawczego, w tym analizę badań źródeł wtórnych, udaną ankietę przeprowadzoną przez krajowe federacje golfa, wywiady ze skutecznymi pracodawcami z branży golfa, a także wyniki badań grupy fokusowej dotyczącej postrzegania golfa przez młodych ludzi. Co najważniejsze, raport przedstawia wskazania dla przyszłych wyników projektu. Grupa robocza ds. badań w ramach projektu uwzględni teraz opinie i informacje zwrotne wszystkich partnerów na temat szkicu projektu, skonsultuje go z większym środowiskiem i opublikuje raport w 2023 r.

STANDARDY 

Głównym celem projektu EDUGOLF będzie opracowanie nowego zestawu standardów zawodowych dla branży golfowej, składających się z kompetencji wymaganych od pracowników środowiska golfowego.

Podczas spotkania partnerzy zapoznali się z projektem mapy funkcjonalnej branży oraz ponad setką indywidualnych standardóww zakresie zarządzania golfem, coachingu, tworzenia gier i wydarzeń. Standardy obejmują kompetencje kluczowe, wskaźniki dobrych praktyk, umiejętności i wiedzę niezbędną do pełnienia kluczowych funkcji w organizacjach golfowych.

Podobnie jak w przypadku raportu badawczego, grupa robocza ds. standardów wdroży teraz opinie partnerów na temat szkicu projektu, przepisze standardy według uzgodnionego formatu i przeprowadzi zewnętrzne konsultacje z branżą, aby mieć pewność, że standardy są zrozumiałe, jasne i reprezentują najlepsze praktyki w golfie i w efekcie będą użytecznym źródłem informacji dla pracodawców golfowych, organizatorów szkoleń i osób pracujących w branży.

EDUKACJA 

EDUGOLF opracowuje podręcznik szkoleniowy dla branży golfowej, a także nowe moduły e-learningowe dla profesjonalistów zatrudnionych w branży. Na spotkaniu partnerzy wstępnie uzgodnili treść i kluczowe obszary, które mają zostać uwzględnione w podręczniku szkoleniowym EDUGOLF, w tym zaktualizowane opisy ról dla kluczowych profesji, szereg przykładowych zarysów modułów, przykładowe struktury kwalifikacji, a także wskazówki dotyczące rozwoju i wprowadzania skutecznej edukacji i szkoleń golfowych. Partnerzy rozpoczęli również identyfikację potencjalnych tematów, które można by rozwinąć w moduły e-learningu dla środowiska, w oparciu o ustalenia fazy badawczej projektu oraz zaktualizowane standardy zawodowe. Grupa robocza będzie kontynuować prace nad podręcznikiem i rozpocznie opracowywanie modułów e-learningowych w celu omówienia wyników na następnym spotkaniu partnerskim zorganizowanym przez PGA Szwecji w marcu/kwietniu 2023 r.

Pełna lista partnerów projektu:
– Europejskie Obserwatorium Sportu i Zatrudnienia (EOSE)
– Konfederacja Profesjonalnego Golfa (CPG)
– PAR Szwecji
– Polski Związek Golfa
– Francuska Federacja Golfa (ffgolf)
– Federacja Espanola de Golf (RFEG)
– PAR Belgii
– EDGA
– Wyższa Szkoła Zawodowa Sportu i Zarządzania w Poczdamie (ESAB)
– Narodowy Uniwersytet Ukrainy Wychowania Fizycznego i Sportu (NUPPES).

Więcej na stronie Edugolf.eu.

Fot. W.Waśniewski


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG