Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nabór wniosków do programów w ramach Erasmus+ Sport

unsplash

Do 23 lutego osoby związane ze szkoleniem, głównie licencjonowani trenerzy PGA Polska i instruktorzy, mogą aplikować o dofinansowanie unijne projektów z zakresu mobilności kadr sportowych, natomiast do 22 marca trwa nabór wniosków akcji wspierającej organizację niekomercyjnych imprez sportowych. Dofinansowania realizowane są w ramach programu Erasmus+.

Mobilność kadr
Pierwszy program ma na celu rozwój organizacji i instytucji poprzez dofinansowanie udziału kadr w krótkookresowych obserwacjach pracy (job shadowing) lub dłuższych wyjazdach szkoleniowych za granicę. Mobilności kadr powinny być ukierunkowane na podniesienie kompetencji, kwalifikacji oraz nabycie nowych doświadczeń, co ma przełożyć się na rozwój zawodowy trenerów i innego personelu, w tym wolontariuszy, w obszarze sportu powszechnego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne i prywatne organizacje/instytucje działające w obszarze sportu powszechnego, o ile ich projekty nie są nastawione na generowanie zysku.

Szczegóły tutaj: https://erasmusplus.org.pl/sektory/sport/mobilnosci-kadry-sportowej-dzialanie-zdecentralizowane

Niekomercyjne Europejskie Imprezy Sportowe
Ta akcja ma na celu wspieranie organizacji imprez sportowych w następujących dziedzinach:

  • wolontariatu sportowego;
  • włączaniu społecznego poprzez sport;
  • walki z dyskryminacją w sporcie, obejmująca równość płci;
  • zachęcania do prowadzenia zdrowego stylu życia.

O wsparcie finansowe na organizację jednej ogólnoeuropejskiej imprezy sportowej lub na organizację imprez lokalnych może ubiegać się każda organizacja publiczna lub prywatna działająca w obszarze sportu.

Informacje tutaj: Erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-b/key-action-2/sport

Polecamy uwadze!

 

 

fot. Peter Drew/Unsplash
tekst: AK


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG