Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowy skład Komisji Golfa Kobiecego

Anna Zabłocka-Wiercińska została nową przewodniczącą Komisji Golfa Kobiecego, w składzie której zasiądą także: Agnieszka Bednarczyk, Dorota Ciesielska, Bożena Kowalczykowska, Danuta Michaś i Zofia Paradysz.

Komisja jest ciałem opiniodawczo-doradczym Zarządu PZG w zakresie problematyki golfa kobiecego oraz współpracy związku z sekcjami kobiecymi klubów przy promocji i rozwoju golfa kobiet.

Przejmuję stery nad Komisją, dziękując Zarządowi PZG za zaufanie, a moim poprzedniczkom za ich wkład pracy w promocję golfa kobiecego. Wierzę, że wraz z koleżankami z zespołu uda nam się nie tylko sprawnie realizować zadania wymienione w regulaminie komisji, ale i wpływać na to, aby golf kobiecy stawał się coraz mocniejszą stroną klubów golfowych. Wspieraniem i inicjowaniem pewnych działań będziemy starały się zachęcić jak największą liczbę pań i dziewcząt do rozpoczęcia przygody z golfem – powiedziała Anna Zabłocka-Wiercińska, od lat związana z KG Lisia Polana.

Do głównych zadań Komisji należy wspieranie Zarządu PZG w prowadzeniu dialogu i konsultacji z sekcjami kobiecymi klubów golfowych; wspieranie Zarządu w sprawach dotyczących współpracy PZG z sekcjami kobiecymi klubów golfowych oraz obiektami golfowymi w zakresie promocji i rozwoju golfa kobiecego w Polsce, koordynowanie realizacji projektów ukierunkowanych na promocję i rozwój golfa kobiecego, wymiana wiedzy i informacji o golfie kobiecym oraz prowadzeniu sekcji kobiecych w klubach golfowych, a także opiniowanie kalendarza kobiecych turniejów rankingowych na kolejny sezon i regulaminów turniejów kobiecych organizowanych przez PZG oraz zasad przeprowadzania turniejów kobiecych pod patronatem i auspicjami PZG, regulaminu rankingu w części dotyczącej turniejów kobiecych i innych dokumentów w zakresie problematyki golfa kobiecego w Polsce.

Komisja nadzoruje także organizację cyklu Ladies Golf Tour, a wśród planów na ten rok znalazły się m.in. powrót do inicjatyw sprzed pandemii, czyli uhonorowanie najaktywniejszej kobiety w golfie oraz pola najaktywniej wspierającego golf kobiecy. W dalszych planach jest inicjowanie akcji o charakterze charytatywnym, właśnie poprzez golf.

fot. Mirosław Mróz
tekst: AK


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG