Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 58/2022 z dnia 18 października 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie powołania Komisji Problemowych Zarządu PZG nowej kadencji

Uchwała nr 58/2022
z dnia 18 października 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania Komisji Problemowych Zarządu PZG nowej kadencji

Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje:
§ 1.
Podjęto następujące decyzje w zakresie powołania Komisji Problemowych Zarządu PZG nowej kadencji:

1. Powołanie T. Grodzińskiego na przewodniczącego Komisji Kalibracyjno-Handicapowej.
2. Powołanie K. Góry na przewodniczącego Komisji Sędziowskiej i zatwierdzenie pozostałych członków komisji: Jerzy Błaszczuk, Krzysztof Pulsakowski.
3. Ogłoszenie otwartego naboru do Komisji Golfa Kobieciego.
4. Powołanie W. Waśniewskiego na przewodniczącego Rady Trenerów PZG.
5. Powołanie M. Mierzwy na przewodniczącą Komisji Zawodniczej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG