Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Grendecka w gronie ekspertów pracujących nad strategią rozwoju Metropolii Warszawskiej

iwona castiello d antonio / unsplash

Elżbieta Grendecka, związana m.in. z Muzeum Historii Golfa w Polsce i Kuźnią Golfa Pole Mokotowskie, znalazła się w gronie ekspertów zespołu, który będzie przygotowywał „Strategię rozwoju Metropolii Warszawskiej do 2040 roku”. Zasiądzie w gronie czwartej grupy tematycznej – „Metropolia gospodarki”. 

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” integruje gminy i powiaty. Głównym celem działania jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej. Przyjmowanie zgłoszeń członków grup tematycznych na potrzeby prac nad tworzeniem i wdrożeniem strategii rozwoju metropolii przez to stowarzyszenie, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz ekspertów, zakończono 17 lutego. Łącznie zgłosiło się 44 kandydatów, a Grendecka znalazła się w gronie ekspertów.

Podejmując pracę w tym Zespole chcę reprezentować środowisko polskiego golfa, w zakresie tworzenia sprzyjających warunków na terenie Metropolii Warszawskiej do powstawania kolejnych obiektów golfowych: od niewielkich obiektów miejskich (również w wersji obiektów minigolfa), po pola golfowe klasy mistrzowskiej oraz rozwoju istniejących – powiedziała.

Wyrażając zgodę na kandydowanie na członka zespołu, w swoich propozycjach, sugerowała zwrócenie uwagi na brak zintegrowanej oferty turystycznej stolicy i jej bezpośrednich okolic, powszechnie komunikowanej na arenie międzynarodowej. Jako przykład podawała znaczenie międzynarodowej turystyki golfowej w innych stolicach Starego Kontynentu.

Budowa obiektu golfowego i jego rozwój to w Polsce bardzo trudna i skomplikowana inwestycja, która wymaga zrozumienia m.in. ze strony lokalnej społeczności oraz wsparcia – opisywała.

W przedstawionych przez nią propozycjach, strategia Metropolii Mazowieckiej do 2040 r. powinna obejmować stworzenie warunków sprzyjających:
* funkcjonowaniu i rozwojowi obecnych obiektów golfowych, minigolfowych i związanych z golfem, zwłaszcza w szerokiej koalicji z pozostałymi uczestnikami rynku, tj. współpraca sieciowa m.in. z: lokalnymi władzami, organizacjami turystycznymi, kulturalnymi, itp., innymi lokalnymi atrakcjami turystycznymi, hotelami i gastronomią, dostawcami usług turystycznych, organizatorów zorganizowanego wypoczynku, transportu, itp.
* stworzeniu spójnej komunikacji marketingowej wraz ze spójną ofertą turystyczną, skupioną wokół dominanty – danego pola golfowego,  powstawaniu nowych obiektów w Warszawie i na Mazowszu, co niewątpliwie wpłynie na rozwój turystyki i gospodarki regionu, w tym przyciągnie najwartościowszego klienta dla gospodarki – jakim jest turysta zagraniczny
* szerokiej promocji mazowieckich obiektów w skali międzynarodowej, w tym: w środowisku europejskich i światowych golfistów
* organizacji wydarzeń i turniejów golfowych o randze międzynarodowej (porównanie doświadczeń w tym zakresie z: Kraków, Szczecin)
* docenieniu dotychczasowych osiągnięć oraz historii, która dla Metropolii Warszawskiej rozpoczyna się jeszcze w okresie zaborów w 1908 r.; historię polskiego golfa, w tym mazowieckiego, na chwilę obecną kultywuje m.in.: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Muzeum Historii Golfa w Polsce, które swoją działalnością budzą zainteresowanie wśród licznych fanów historii golfa światowego, kolekcjonerów starego sprzętu golfowego i memorabiliów oraz fanów hickory golfa (golf uprawiany w ujęciu historycznym).
* współpracy wszystkich mazowieckich organizacji, które w sposób bezpośredni lub pośrednio pracują na rzecz rozwoju golfa i turystyki golfowej w regionie Metropolii.

Rekomendacji jej kandydatury udzielili mi m.in. Warszawskie Towarzystwo Golfowe, Klub Golfowy Komorów, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Dziękuję za zaufanie, mam nadzieję, że swoją pracą w Zespole Ekspertów wpłynę korzystnie na rozwój infrastruktury golfowej w regionie Metropolii Mazowieckiej. Jestem do dyspozycji dla wszystkich zainteresowanych tym tematem – podkreśliła.

Informacja o ogłoszeniu listy członków Zespołu TUTAJ

tekst: AK
fot. Iwona Castiello d’Antonio/ Unsplash


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG