Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 56/2022 z dnia 18 października 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia struktury i stawek wynagrodzenia sędziów i dyrektorów turniejów PZG

Uchwała nr 56/2022
z dnia 18 października 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia struktury i stawek wynagrodzenia sędziów i dyrektorów turniejów PZG

Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia struktury i stawek wynagrodzenia sędziów
i dyrektorów turniejów PZG, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG