Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 57/2022 z dnia 18 października 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

Uchwała nr 57/2022
z dnia 18 października 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję sprawie przyznania patronatu PZG przedsięwzięciu „Szkoła Główna Golfowa” organizowanemu przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG