Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 59/2022 z dnia 18 października 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i powołania Trenera Selekcjonera KN

Uchwała nr 59/2022
z dnia 18 października 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i powołania Trenera Selekcjonera KN

Na podstawie § 21 statutu PZG, uchwala się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję o zatrudnieniu na stanowisku Trenera Selekcjonera KN Tomasza Wiśniewskiego.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG