Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 60/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG

UCHWAŁA NR 60/2022
z dnia 8 listopada 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG zatwierdza regulamin Komisji Golfa Kobiecego PZG , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc regulamin Komisji Golfa Kobiecego PZG z dnia 3 września 2018 r.
§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG