Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 62/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia wysokości opłaty turniejowe w Audi Junior & Kids Tour 2023

UCHWAŁA NR 62/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia wysokości opłaty turniejowe w Audi Junior & Kids Tour 2023

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję o zatwierdzeniu opłat turniejowych za udział w turniejach Audi Junior Tour oraz Audi Kids Tour na 50 zł brutto od zawodnika w sezonie 2023.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG