Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 63/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

UCHWAŁA NR 63/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek przewodniczącego komisji Tadeusz Grodzińskiego, Zarząd PZG zatwierdził skład Komisji Kalibracyjno-Handicapowej nowej kadencji Zarządu PZG:

1) Tadeusz Grodziński – przewodniczący
2) Darek Okrasa – wiceprzewodniczący
3) Beata Okrasa – członek
4) Robert Zmarzliński – członek
5) Waldemar Olczyk – członek
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG