Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 64/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

UCHWAŁA NR 64/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek przewodniczącego rady Wojciecha Waśniewskiego, Zarząd PZG zatwierdził skład Rady Trenerów nowej kadencji Zarządu PZG:

1) Wojciech Waśniewski – przewodniczący
2) Tomasz Wiśniewski – członek
3) Sebastian Grudzień – członek
4) Dariusz Bobiński – członek
5) Patryk Jabłoński – członek
6) Marcin Bartkowski – członek
7) Maksymilian Sałuda – członek
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG