Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 65/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

UCHWAŁA NR 65/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenie składu Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie przekazania do PGA Polska przychodów z opłat licencyjnych uzyskanych w 2022 r. (2100 zł) tytułem zwrotu kosztów za prowadzenie systemu licencyjnego trenerów PZG.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG