Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 66/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG

UCHWAŁA NR 66/2022
z dnia 8 listopada 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Golfa Kobiecego PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych PZG następujące kluby golfowe:

1. Stowarzyszenie „Marbella Golf Club”
2. Stowarzyszenie „Our Golf Club”
3. Stowarzyszenie „Wieluński Klub Golfowy”
§ 2
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG