Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 67/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego

UCHWAŁA NR 67/2022
z dnia 16 grudnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych PZG klubu golfowego Pole Golfowe Zawarcie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG