Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 69/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dofinansowania w ramach NPRJ

UCHWAŁA NR 69/2022
z dnia 16 grudnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dofinansowania w ramach NPRJ

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów za wyniki osiągnięte w rozgrywkach Klubowy Pucharu Polski Juniorów w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu:Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG