Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Dystrybucja zaproszeń na obchody 30-lecia PZG w dniach 5-6 sierpnia w Międzyzdrojach

Członkowie Zwyczajni
Polskiego Związku Golfa

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, uprzejmie informujemy, że obchody 30-lecia PZG składające się z uroczystej Gali oraz integracyjnych turniejów towarzyszących odbędą się w Międzyzdrojach w dniach 5-6 sierpnia 2023 r. (program obchodów w Załączniku nr 1).

Każdy z klubów zrzeszonych w Związku otrzyma do swojej dyspozycji liczbę zaproszeń zgodnie z liczbą przysługujących mandatów na Walnym Zgromadzeniu PZG w 2023 r., wedle wykazu w Załączniku nr 2.

Nazwiska i imiona osób (wraz z nr telefonu oraz adresem e-mail) oddelegowanych przez kluby do udziału w w/w wydarzeniu należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca na maila k.strag@polski.golf. Wskazane osoby otrzymają jednoosobowe i imienne zaproszenia w formie elektronicznej, przy czym udział w turniach jest odpłatny.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zorganizowanie w dniach 5-6 sierpnia 2023 lokalnych turniejów 30-lecia PZG w Waszych klubach.

Dodatkowo, prosimy o przekazanie nam imion i nazwisk osób zasłużonych dla rozwoju i promocji golfa w Polsce, które odeszły od nas w ostatnich latach. Zarząd PZG chciałby upamiętnić je w ramach obchodów jubileuszu.

Wszystkie informacje prosimy przesyłać do nas w terminie i na adres wskazany powyżej.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z Biurem PZG.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Radosław Frańczak
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 1: Program obchodów 30-lecia PZG

Załącznik nr 2: Liczba zaproszeń na Galę i Turniej 30-lecia PZG przysługujących Członkom Zwyczajnym wg. liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w 2023 r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG