Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Podsumowanie roku pracy PZG

pzg zarzad 002

30 maja mija rok od walnego zgromadzenia, po którym nowy Zarząd z Prezesem Radosławem Frańczakiem, zajął się intensywnie pracą w Polskim Związku Golfa. Podstawą pozostał oczywiście nadzór nad bieżącymi obowiązkami biura PZG, w tym głównie organizacją cyklu Mistrzostw Polski, Audi Junior i Kids Tour, Golf Sixes, Ladies Golf Tour, obsługą systemu Eagle, powołaniem, szkoleniem i logistyką startów kadry narodowej, współpracą z Ministerstwem Sportu, realizacją umowy z Audi i innymi partnerami, nadzorem nad działaniem poszczególnych komisji problemowych. Nowy zarząd wdrożył także szereg ciekawych inicjatyw i projektów. Poniżej najważniejsze z nich – zarówno te zakończone, jak i w realizacji.

Milion dofinansowania
W 2023 roku znacząco zwiększył się poziom dofinansowania golfa z budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie w 2022 r. wyniosło łącznie 742 573,32 zł, natomiast w tym roku na golfa zostanie przeznaczonych 1 100 000, w tym 600 000 dotacji celowej na kadrę seniorów oraz 500 000 z FRKF, czyli finansów stricte na juniorów. Całość dofinansowania może zostać spożytkowania wyłącznie na ustalone z Ministerstwem akcje szkoleniowe (turnieje zagraniczne, konsultacje i zgrupowania), na poszerzenie kadry trenerskiej oraz zakup sprzętu i badania diagnostyczne kadry narodowej.

Przedłużenie umowy z AUDI
Pod koniec 2022 roku Audi potwierdziło wolę kontynuacji wspólnych działań z PZG. Partner z branży motoryzacyjnej pozostał sponsorem generalnym na kolejny sezon. Pod skrzydłami patronatu w dalszym ciągu znajdą się cykl turniejów dla dzieci Audi Kids Tour i młodzieży Audi Junior Tour oraz partnerstwo przy Narodowym Programie Rozwoju Juniorów. Marka jest również obecna jako sponsor generalny podczas serii Mistrzostw Polski – Polish Championships. Już siódmy rok z rzędu Audi angażuje się w rozwój i popularyzację golfa współpracując z PZG.

Kontynuacja programów juniorskich
Na podstawie umowy sponsorskiej z Audi oraz otrzymanego dofinansowania z R&A konturowane są projekty rozwojowe adresowane do dzieci i młodzieży: Narodowy Program Rozwoju Juniorów, cykl turniejów Audi Junior Tour & Kids Tour oraz liga dla początkujących Golf Sixes Polska.

Program pól partnerskich
Dzięki uprzejmości pól i na bazie porozumienia o współpracy ze Związkiem, udało się wspólnie zaproponować nową ofertę dla golfistów, która ma zachęcić graczy do poznania wszystkich krajowych obiektów i po prostu częstszego grania w Polsce. Od tego sezonu golfiści legitymujący się kartą HCP mogą korzystać ze zniżek na polach partnerskich PZG i to na ultrapreferencyjnych warunkach. Każdy posiadacz karty otrzymuje bezwarunkową zniżkę 50% od kwoty cennikowej za rezerwację rundy 18-dołkowej raz w roku na każdym z pól partnerskich. Do tej pory 18 obiektów podpisało umowę. Więcej TUTAJ.

Wzrost wartości karty HCP
Karta handicapowa PZG jest honorowanym na całym świecie świadectwem aktualnych umiejętności golfowych oraz przynależności do klubu zrzeszonego w PZG. Golfiści legitymujący się tym dokumentem oprócz wglądu w rozwój swoich umiejętności mogą skorzystać z dodatkowych benefitów i atrakcyjnych zniżek oferowanych przez partnerów wspierających PZG. Systematycznie aktualizowana lista wszystkich partnerów dostępna jest TUTAJ.

Współpraca z Golfamore
Nawiązano współpracę z Golfamore, szwedzką marką znaną też jako Golfhäftet, słynącą z bardzo atrakcyjnej karty dla golfistów, uprawniającej do zniżek na 1200 partnerskich polach golfowych w ponad 20 krajach europejskich. Od sezonu 2023 golfiści, legitymujący się kartą HCP PZG, na swoim koncie golfisty znajdą jednorazowe kody dające im zniżkę 9 euro na zakup karty. Więcej TUTAJ.

Zniżki dla golfistów w EPIC Golf Superstore
Kolejnym elementem uatrakcyjniającym kartę HCP stała się współpraca z Epic Golf Superstore – firmą, która prowadzi sklepy ze sprzętem golfowym w Warszawie i Gdańsku, zapewniając także profesjonalne doradztwo w doborze sprzętu. Posiadacze kart HCP PZG na sezon 2023, aż do stycznia 2024 r. mogą skorzystać ze zniżki 5% na jednokrotne zakupy w każdym ze stacjonarnych sklepów EPIC. Dodatkowo, dla golfistów posiadających członkostwo w PZG po raz pierwszy od sezonu 2022 (nowi golfiści), Epic oferuje zniżkę 50% na club fitting, zniżkę 50% na pierwszą sesję na symulatorze. O tym i innych zniżkach TUTAJ.

Zniżki w Rehasport partnera medycznego
W marcu PZG i Rehasport podpisały umowę partnerską – zawodniczki i zawodnicy Kadry Narodowej otrzymali fachową opiekę medyczną na najwyższym światowym poziomie, a dla posiadaczy aktywnych kart HCP przygotowano preferencyjne warunki korzystania z wybranych usług. Więcej TUTAJ.

Zniżki na usługi kliniki ortopedii i rehabilitacji EASY Clinic
Golfiści posługujący się kartą HCP PZG w sezonie 2023 mają także możliwość skorzystania z rabatu na usługi EASY Clinic – nowoczesnej kliniki ortopedii i rehabilitacji, opiekującej się zawodowymi sportowcami oraz osobami uprawiającymi sport rekreacyjnie. Inspiracją do stworzenia oferty dostosowanej do potrzeb golfistów były badania, testy i wspólne treningi z Rorym Mcllroy’em. Posiadacze karty HCP otrzymają 10% rabatu w klinice, priorytetowe umawianie wizyt oraz osobisty nadzór właściciela, dr Guzowskiego w procesie leczenia i treningu. Więcej TUTAJ.

Zniżki w hotelach
Kolejnym etapem poszerzania oferty zniżkowej dla graczy HCP będą rabaty udzielane okazicielom karty przez hotele, z którymi PZG nawiązuje właśnie współpracę. Wśród nich znajdzie się m.in. zarządzający siecią ponad 50 hoteli Polski Holding Hotelowy, który zaoferuje graczom 10% zniżki od nierestrykcyjnych stawek. Więcej informacji TUTAJ.

Karta patrona PZG
To projekt nowego Zarządu PZG kierowany do tych, którzy chcieliby przyczynić się do popularyzacji golfa w Polsce i mieć swój realny, finansowy wkład w rozwój naszego sportu, dołączając tym samym do wyjątkowego grona imiennych Patronów. Karta to pewnego rodzaju certyfikat, wydawany w formie elektronicznej tym, którzy zdecydują się na osobisty wkład finansowy we wsparcie misji PZG – organizacji non-profit, która koordynuje najważniejsze programy dla popularyzacji golfa w Polsce, w tym inicjatywy w obszarze golfa juniorskiego, golfa kobiecego, czy rozwoju młodych talentów w ramach szkolenia Kadry Narodowej. Więcej TUTAJ.

Rozwój Eagle, czyli transformacja cyfrowa
Jednym z kluczowych i długofalowych projektów jest rozwijanie system informatycznego Eagle. Celami na ten rok stało się: pogłębienie współpracy (integracji technologicznej) pomiędzy obiektami, klubami i golfistami, zapewnienie niezależności informatycznej Polskiego Golfa i jego interesariuszy, cyberbezpieczeństwo i ochrona danych wrażliwych użytkowników, rozłożenie kosztów utrzymania i rozwoju systemu pomiędzy jego użytkowników w modelu solidarnościowym (non-profit). 

Od sezonu 2023 Zielone Karty PZG wydawane są wyłącznie w formie elektronicznej, co znaczne przyśpieszyło proces, uprościło procedury administracyjne i księgowe. Karta wyświetla się w Koncie Golfisty oraz przekazywana jest na maila jej posiadacza. 

Sam system Eagle został wzbogacony o wiele nowych funkcjonalności dla użytkowników. Z początkiem 2023 r. w oferowanym systemie rezerwacyjny znajduje się w sumie 21 pól golfowych.

Dodatkowo, po przeprowadzonych konsultacjach z Radą Konsultacyjną PZG opracowano i wdrożono nowy model użytkowania i współfinansowania rozwoju systemu EAGLE w modelu niekomercyjnym. 

Nowy trener Kadry Narodowej
W listopadzie 2022 r. Tomasz Wiśniewski został powołany na trenera-selekcjonera Kadry Narodowej. Członek PGA Polska, na co dzień związany z obiektem Kalinowe Pola, w ogłoszonym w sierpniu konkursie pokonał 28 kandydatów. Proces rekrutacji był dwuetapowy i trwał ponad trzy miesiące. Więcej TUTAJ.

Większy sztab szkoleniowy dla Kadry Narodowej
Z inicjatywy nowego trenera Kadry Narodowej Tomasza Wiśniewskiego powiększono zespół zaangażowany w szkolenie Kadry Narodowej. W sztabie szkoleniowym znaleźli się szkoleniowcy, asystenci trenera Sebastian Grudzień i Patryk Jabłoński, a także powołano Alicję Nowicką na psycholog kadry, prof. AWF dra hab. inż. Krzysztofa Durkalca-Michalskiego – na dietetyka kadry, prof. AWF dra hab. Jana Konarskiego i mgra Mikołaja Marciniaka – jako odpowiadających za badania diagnostyczne i optymalizację procesu szkolenia. Więcej TUTAJ.

Webinary dla zawodników, rodziców i instruktorów
W ścisłej współpracy z trenerem Kadry Narodowej, rozpoczęto projekt webinarów, czyli online’owych szkoleń, w których mogą wziąć udział zawodnicy, ich rodzice i – zależnie od tematyki szkolenia – także inne osoby związane z rozwojem golfa w Polsce. Pierwszym spotkaniem online był webinar z Mateuszem Kusznierewiczem i naukowcami z AWF o roli periodyzacji treningu w golfie przeprowadzony 1 marca, a dalej 27 kwietnia 2023 r. odbył się webinar pt. Mikrocykl – sprawne narzędzie w ręku trenera. Projekt będzie kontynuowany.

Konferencja NPRJ i materiały dla młodzieży
Podczas turnieju Audi Junior Tour Masters na Lisiej Polanie zorganizowano konferencję „Narodowy Program Rozwoju Juniorów – od sekcji juniorskiej do igrzysk olimpijskich”. W związku z pozytywnym przyjęciem prezentowanych tam materiałów wideo, rozwijany jest cykl wywiadów z polskimi zawodnikami studiującymi w USA, by dać młodszym zawodnikom jak najwięcej przydatnych wskazówek o możliwościach i realiach kontynuacji rozwoju przez grę w NCAA. Przygotowywana jest obszerna baza materiałów dla juniorów i ich rodziców.

NPRJ jest długofalowym projektem rozwoju golfa dzieci i młodzieży w Polsce, a dzięki wsparciu finansowemu R&A oraz marki Audi w sezonie 2023 jest kontynuowany. Głównym zadaniem programu jest rozwój organizacyjno-szkoleniowy sekcji juniorskich działających przy klubach golfowych.

Nowe komisje problemowe Zarządu
Powołano nowe składy komisji problemowych Zarządu PZG w kadencji 2022-2026 oraz utworzono nowe ciało – Radę Konsultacyjną, której zadaniem jest wspieranie Zarządu w prowadzeniu dialogu i konsultacji z klubami golfowymi oraz środowiskiem właścicieli i operatorów obiektów golfowych.

Turnieje Mistrzowskie
Po konsultacjach z Radą Konsultacyjną PZG opracowano, a następnie wdrożony nowy model rozliczeń z polami golfowymi, z tytułu współorganizacji Turniejów Mistrzowskich. 

Spotkania komunikacyjne
Średnio raz na 2 miesiące zarząd organizuje spotkania komunikacyjne, na których przedstawia bieżące działania i omawia projekty z przedstawicielami klubów. To jeden z elementów stawiania na transparentność działań. W spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele klubów, będących członkami PZG. Ponadto 1-2 razy w miesiącu do golfistów, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji, wysyłane są newslettery, zawierające aktualne wiadomości z działalności organizacji.

Animatorzy Golfa
W Binowie wdrażany jest pilotażowy program Animatorów Golfa, adresowany do amatorów z HCP < 30, którzy mają wesprzeć trenerów w prowadzeniu akademii i zajęć grupowych dla początkujących, a kluby w pozyskiwaniu i wprowadzaniu nowych członków. Po ocenie wyników pilotażu i konsultacjach z PGA Polska program ma być dalej wdrażany w kolejnych zainteresowanych nim klubach. 

Dr Irena Eris parterem Ladies Golf Tour
PZG kontynuuje rozwój cyklu jednodniowych turniejów golfowych dla kobiet o formacie przyjaznym początkującym golfistkom. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić Ladies Golf Tour, nawiązano współpracę z firmą Dr Irena Eris, która została partnerem tytularnym cyklu.

Aplikacja R&A po polsku
Po raz pierwszy polska wersja wszystkich reguł gry w golfa wraz z wyjaśnieniami jest dostępna w aplikacji R&A. Także nowy film R&A „Quick Guide to the Rules of Golf”, pomagający początkującym golfistom zapoznać się z podstawami zasad gry w golfa, jest dostępny w języku polskim. Wydanie „Szybkiego przewodnika” rozszerza zasoby dostępne już w Aplikacji: Reguły gry w golfa, która została odświeżona na początku tego roku. Aplikacja zapewnia wiele materiałów wizualnych, diagramów i filmów wyjaśniających Reguły oraz wizualne wskazówki dotyczące wielu typowych sytuacji dostosowanych do golfistów na każdym poziomie doświadczenia. Więcej w dziale REGUŁY.

Wyróżnienie na spotkaniu rodziny olimpijskiej
Polski Związek Golfa znalazł się w gronie federacji nagrodzonych przez Polski Komitet Olimpijski za wybitne osiągnięcia sportowe reprezentantów danej dyscypliny w rywalizacji międzynarodowej. Wręczenie statuetek miało miejsce w styczniu podczas Noworocznego Spotkania Rodziny Olimpijskiej 2023. Więcej TUTAJ.

Gala i turniej 30-lecia
Zarząd zdecydował, że w sobotę 5 sierpnia w Międzyzdrojach odbędzie się Gala 30-lecia Polskiego Związku Golfa, a towarzyszyć jej będzie jubileuszowy turniej, rozgrywany nieprzypadkowo w Amber Baltic Golf Club. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do obchodów jubileuszu. Więcej TUTAJ. 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG