Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Pilotażowy kurs na Animatorów Golfa

13 sierpnia w Binowie rozpocznie się pilotażowy program Animatorów Golfa, adresowany do amatorów zainteresowanych popularyzowaniem golfa, którzy jeszcze w tym sezonie mają wesprzeć trenerów w prowadzeniu akademii i zajęć grupowych dla początkujących, a kluby w pozyskiwaniu i wprowadzaniu nowych członków. 

Pilotażowy kurs skierowany jest, przede wszystkim, do osób związanych z Binowo Park Golf Club, które po szkoleniu pozostaną pod opieką lokalnego pro, Janusza Kuliga (PGA Professional) ,ale istnieje możliwość uczestnictwa przez osoby związane z okolicznymi klubami, które nie posiadają własnych struktur szkolenia.

Program ma być dopełnieniem systemu szkolenia kadr, koordynowanego przez PGA Polska we współpracy z PZG. Ponieważ liczba asystentów, instruktorów, trenerów i PGA Professionals (łącznie ok. 150 osób) nie jest wystarczająca, aby zapewnić pełną obsługę szkolenia początkowego w klubach i na obiektach, w szczególności na akademiach i kursach grupowych dla początkujących, zdecydowano się na:

  • wyszkolenie większej liczby osób zaangażowanych w projekty promocyjne i rozwojowe, potrafiących efektywnie wspomagać proces pierwszego kontaktu z golfem,
  • stworzenie struktur i reguł motywujących golfistów amatorów do zaangażowania w projekty rozwojowe,
  • wsparcie kluczowej roli lokalnego trenera w rekrutacji, szkoleniu i wsparciu wolontariuszy (animatorów) w ramach klubowych projektów rozwojowych.

Animator ma realizować schemat pierwszego kontaktu z golfem w danym klubie golfowym, którego jest członkiem.  Do jego zadań należy, przede wszystkim, zachęcanie nowych osób do uczestnictwa w golfie dzięki prowadzeniu lub współprowadzeniu bezpiecznych i atrakcyjnych zajęć pierwszego kontaktu z golfem. Co ważne, zajęcia te nie powinny obejmować nauki techniki golfa, a sam Animator nie będzie uprawniony do udzielania indywidualnych lekcji.

W założeniu, będzie to aktywny członek klubu golfowego, posiadacz licencji PZG, chętny do wsparcia obiektów w projektach promocyjnych i „sprzedaży” golfa, który nieodpłatnie lub odpłatnie (w określonym limicie) będzie wspierał działania klubowego trenera oraz dyrekcję klubu w zakresie promocji golfa i pierwszego kontaktu z golfem.

Animator może zatem wspomagać organizacyjnie podczas wydarzeń i zajęć początkowych prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora (przygotowanie, ustawienie, zbieranie sprzętu, rejestracja, komunikacja z uczestnikami), asystować podczas grupowych zajęć początkowych i wydarzeń promocyjnych (np. otwarte dni golfa, wstęp do golfa) i podczas grupowych zajęć juniorskich.

Szkolenie będzie bardzo krótkie (kilkugodzinne) i nastawione na praktyczny aspekt. Nie zakończy się egzaminem i nie będzie kwalifikacją zawodową, natomiast uczestnicy otrzymają certyfikat, ważny tylko z aktywną licencją zawodniczą (członkostwem) PZG.

Po ocenie wyników pilotażu i konsultacjach z PGA Polska program ma być dalej wdrażany w kolejnych zainteresowanych nim klubach. Nabór będą prowadzić kluby organizujące szkolenie przede wszystkim wśród swoich członków.

Kurs w Binowie 13 sierpnia odbędzie się w godz. 9:00-16:00, z przerwą na lunch 12:00-12:45.
Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z dyrektorem zarządzającym Binowo Golf Park Club Sławomirem Pińskim.

Tel. 91 4041533
Tel. 784 655 058
info@binowopark.pl 

 

 

fot. archiwum PGA
tekst: AK

 

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG