Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Pilotażowy kurs Animatorów Golfa zakończony

0 Zdjecie grupowe

13 uczestników w niedzielę 13 sierpnia wzięło udział w pilotażowym kursie na Animatorów Golfa. Szkolenie dla tych, którzy jeszcze w tym sezonie mają wesprzeć trenerów w prowadzeniu akademii i zajęć grupowych dla początkujących, a kluby w pozyskiwaniu i wprowadzaniu nowych członków, odbyło się w Binowie.

Po 6-godzinnym szkoleniu pod opieką lokalnego pro Janusza Kuliga (PGA Professional) oraz Wojciecha Waśniewskiego i Roberta Doboszyńskiego z PGA Polska świeżo upieczeni Animatorzy zostali wyposażeni w podręcznik i certyfikaty uczestnictwa.

Po tym pilotażowym kursie przeanalizujemy wyniki przesłanej do uczestników ankiety i zastanowimy się, jak organizować kolejne takie kursy, bo na pewno animatorzy mogą być bardzo istotną grupą wprowadzającą nowych ludzi do golfa – mówi dyrektor edukacji PGA Polska Wojciech Waśniewski.

Program ma być dopełnieniem systemu szkolenia kadr, koordynowanego przez PGA Polska we współpracy z PZG. Ponieważ liczba asystentów, instruktorów, trenerów i PGA Professionals (łącznie ok. 150 osób) nie jest wystarczająca, aby zapewnić pełną obsługę szkolenia początkowego w klubach i na obiektach, w szczególności na akademiach i kursach grupowych dla początkujących, zdecydowano się na:

  • wyszkolenie większej liczby osób zaangażowanych w projekty promocyjne i rozwojowe, potrafiących efektywnie wspomagać proces pierwszego kontaktu z golfem,
  • stworzenie struktur i reguł motywujących golfistów amatorów do zaangażowania w projekty rozwojowe,
  • wsparcie kluczowej roli lokalnego trenera w rekrutacji, szkoleniu i wsparciu wolontariuszy (animatorów) w ramach klubowych projektów rozwojowych.

Animator ma realizować schemat pierwszego kontaktu z golfem w danym klubie golfowym, którego jest członkiem.  Do jego zadań należy, przede wszystkim, zachęcanie nowych osób do uczestnictwa w golfie dzięki prowadzeniu lub współprowadzeniu bezpiecznych i atrakcyjnych zajęć pierwszego kontaktu z golfem. Co ważne, zajęcia te nie powinny obejmować nauki techniki golfa, a sam Animator nie będzie uprawniony do udzielania indywidualnych lekcji.

W założeniu, będzie to aktywny członek klubu golfowego, posiadacz licencji PZG, chętny do wsparcia obiektów w projektach promocyjnych i „sprzedaży” golfa, który nieodpłatnie lub odpłatnie (w określonym limicie) będzie wspierał działania klubowego trenera oraz dyrekcję klubu w zakresie promocji golfa i pierwszego kontaktu z golfem.

Animator może zatem wspomagać organizacyjnie podczas wydarzeń i zajęć początkowych prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora (przygotowanie, ustawienie, zbieranie sprzętu, rejestracja, komunikacja z uczestnikami), asystować podczas grupowych zajęć początkowych i wydarzeń promocyjnych (np. otwarte dni golfa, wstęp do golfa) i podczas grupowych zajęć juniorskich.

Szkolenia na animatorów mają być bardzo krótkie (kilkugodzinne) i nastawione na praktyczny aspekt. Nie zakończą się egzaminem i nie będzą kwalifikacją zawodową, natomiast uczestnicy otrzymają certyfikat, ważny tylko z aktywną licencją zawodniczą (członkostwem) PZG.

Po ocenie wyników pilotażu i konsultacjach z PGA Polska program ma być dalej wdrażany w kolejnych zainteresowanych nim klubach. Nabór będą prowadzić kluby organizujące szkolenie przede wszystkim wśród swoich członków.

fot. archiwum PGA
tekst: AK


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG