Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. przeglądu formatów i regulaminów Turniejów Mistrzowskich, 18.10.2023, godz. 18.00 (ZOOM)

Członkowie Zwyczajni
Polskiego Związku Golfa


Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu PZG chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach dot. przeglądu formatów i regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG. Ich zakładanym rezultatem będzie wypracowanie ew. zmian do regulaminów zawodów przed sezonem 2024.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy po dwóch przedstawicieli klubów golfowych zrzeszonych w PZG. Zwracamy uwagę, że powinny być to osoby odpowiednio umocowane w strukturach klubu, sprawujące funkcję prezesa, członka zarządu lub kapitana sportowego, a tym samym posiadające społeczny mandat do reprezentacji danego środowiska. Najlepiej, aby było to osoby biorące aktywny udział w Turniejach Mistrzowskich PZG oraz posiadające doświadczenia i kompetencje związane ze sportową problematyką golfa amatorskiego. Zależy nam, aby Państwa przedstawiciele szeroko konsultowali poruszane zagadnienia również wśród członków klubu macierzystego, zawodników, trenerów oraz innych zaangażowanych osób.

Po zakończonych konsultacjach, Zarząd PZG roześle do klubów propozycje zmian wraz z wariantami do wyboru. Na tej podstawie zostanie przeprowadzone jawne głosowanie wg. siły głosów danego klubu na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie ze Statutem PZG.

Harmonogram planowanych działań:

  1. 18 października, środa godz. 18.00 – spotkanie konsultacyjne online z przedstawicielami klubów
  2. Do końca października 2023 – zamknięcie listy tematów do głosowania
  3. Do końca listopada 2023 – przeprowadzenie głosowania
  4. Do końca 2023 – uchwalenie przez Zarząd PZG regulaminów na 2024

Prosimy kluby o zgłaszanie imion i nazwisk Państwa przedstawicieli (maksymalnie dwie osoby) wraz
z adresami mailowymi oraz funkcją w klubie na adres a.smolinski@polski.golf do godz. 12.00, 17 października 2023 roku. Na podane adresy mailowe zostanie wysłane zaproszenie do telekonferencji organizowanej za pośrednictwem platformy ZOOM.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem PZG.

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Radosław Frańczak

Prezes Zarządu

Polskiego Związku Golfa

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG