Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Głosowanie klubów nad zmianami w regulaminach i formatach Turniejów Mistrzowskich PZG

1

W związku z przejściem do kolejnego etapu konsultacji środowiskowych dotyczących formatów i regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG, Zarząd PZG rozesłał do klubów członkowskich kartę do głosowania nad zgłoszonymi propozycjami zmian, które wejdą w życie od sezonu 2024.

Wcześniejszy, poprzedzający głosowanie etap obejmował dyskusję oraz zebranie uwag i sugestii klubów odnośnie proponowanych zmian w tym zakresie. Na tej podstawie powstała karta do głosowania zawierająca zestaw wariantów do wyboru, dodatkowo uwzględniający rekomendację Zarządu.

Głosowanie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Zasady wyboru pola golfowego do organizacji Klubowych MP Mężczyzn, Dywizja 1
  • Dopuszczenie graczy rezerwowych w zawodach drużynowych
  • Format Klubowych MP Seniorów, Klubowych MP Kobiet, MP Match Play

Bardzo zależy nam, aby stanowisko poszczególnych klubów było szeroko konsultowane wśród członków, zawodników, trenerów oraz innych zaangażowanych w ich działalność osób, a proces dokonywanych zmian możliwie demokratyczny i transparentny – powiedział Radosław Frańczak, prezes zarządu PZG.

Głosowanie ma charakter jawny, a głosy poszczególnych klubów będą liczone wg. siły głosów danego klubu na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie ze Statutem PZG.

Kluby mogą głosować do dnia 30 listopada 2023 r. przesyłając wypełniona kartę do głosowania na adres a.smolinski@polski.golf.

Karta do głosowania:

Wykaz przysługującej klubowi liczbie głosów na WZD PZG wg. Statutu PZG w 2023 r. TUTAJ


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG