Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Komunikat w sprawie trybu głosowania nad zmianami do regulaminów i formatów Turniejów Mistrzowskich PZG

Członkowie Zwyczajni
Polskiego Związku Golfa

Szanowni Państwo,

w związku z przejściem do kolejnego etapu konsultacji środowiskowych dot. formatów i regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG, przesyłamy do Państwa kartę do głosowania nad zgłoszonymi propozycjami zmian.

Głosowanie ma charakter jawny, a głosy poszczególnych klubów będą liczone wg. siły głosów danego klubu na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie ze Statutem PZG.

Zależy nam, aby Państwa stanowisko było szeroko konsultowane wśród członków klubu macierzystego, zawodników, trenerów oraz innych zaangażowanych osób w działalność klubu.

Wypełnione karty do głosowania prosimy odsyłać na adres a.smolinski@polski.golf do 30 listopada 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem PZG.

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Radosław Frańczak

Prezes Zarządu

Polskiego Związku Golfa

 

W załączeniu:

  1. Wzór karty do głosowania TUTAJ
  2. Wykaz przysługujących klubowi liczby głosów na WZD PZG wg. Statutu PZG w 2023 r. TUTAJ

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG