Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

[AKTUALIZACJA] Zasady udziału i aktualny harmonogram obowiązkowych szkoleń WHS

eagle

W związku z wejściem w życie nowego, zaktualizowanego wydania Reguł Handicapowych obowiązującego od stycznia 2024 roku uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy cykl szkoleń z aktualnej wersji Światowego Systemu Handicapowego (WHS).

Szkolenia WHS zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji w następujących terminach:

 • 24.01.2024 od 12:00 do 16:00 (szkolenie pełne WHS + PZG Eagle – 4 godziny).
 • 27.01.2024 od 10:00 do 12:00 (tylko aktualizacja WHS + PZG Eagle – 2 godziny).
 • 31.01.2024 od 12:00 do 14.00 (tylko aktualizacja WHS + PZG Eagle – 2 godziny).
 • 03.02.2024 od 10:00 do 14:00 (szkolenie pełne WHS + PZG Eagle – 4 godziny).
 • [Szkolenie odwołane] [10.02.2024 od 10:00 do 12.00 (tylko aktualizacja WHS + PZG Eagle – 2 godziny).
 • [Nowy termin] 12.02.2024 od 14:00 do 16:00 (tylko aktualizacja WHS + PZG Eagle – 2 godziny).

UWAGA: Szkolenie ma charakter obowiązkowy dla wszystkich administratorów klubowych oraz członków klubowych komisji handicapowych. Klub golfowy jest bezwzględnie zobowiązany do posiadania Klubowej Komisji HCP oraz przestrzegania przepisów dotyczących WHS.

Dla osób, które:
– ukończyły szkolenie z WHS w ubiegłych latach,
– są biegłe w stosowaniu Reguł Handicapowych,
– znają obsługę systemu Eagle 2.0,

przygotowana została skrócona wersja szkolenia (opisana w harmonogramie jako „tylko aktualizacja WHS”). Osoby te nie muszą przesyłać testu wstępnego. Wszyscy uczestnicy szkoleń niezależnie od wersji, w której biorą udział są zobowiązani do zdania egzaminu końcowego odbywającego się od razu po zakończeniu szkolenia.

Podstawa prawna:
– Art. 13 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
– §6 ust. 2, § 11 ust. 4 pkt 3 e) oraz § 11 ust. 1 pkt b. Statutu PZG.

Wszystkie wydane dotychczas certyfikaty dostępu do Systemu Eagle wygasają z dniem 31 stycznia 2024 r. Od 1 lutego jedynie osoby posiadające aktualne certyfikaty będą upoważnione do dostępu do systemu PZG Eagle jako:
1. Administratorzy klubu golfowego,
2. Klubowa komisja HCP.

Szkolenie jest bezpłatne dla administratorów oraz członków komisji HCP każdego klubu. W kursie mogą wziąć udział również pozostali zainteresowani po uiszczeniu opłaty w wysokości 150 zł brutto/osoba. Po pomyślnie ukończonym szkoleniu uczestnicy uzyskają stosowny certyfikat. W przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu końcowego istnieje możliwość odpłatnego udziału w egzaminie poprawkowym  (100 zł brutto/osoba).

Rejestracji na szkolenia należy dokonywać poprzez wysyłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (TUTAJ). Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego zgłoszenia, a nie wezmą udziału w kursie, zostaną obciążone kosztami uczestnictwa w wysokości 150 zł brutto.

Uczestnik wypełniając poniższy formularz zgłasza swoje uczestnictwo w szkoleniu oraz zobowiązuje się do:

 • zapoznania z materiałami szkoleniowymi przed rozpoczęciem kursu (dostępne również: TUTAJ)
 • rozwiązania testu wstępnego oraz jego wysłania na adres beata@okrasa.eu najpóźniej w przeddzień szkolenia (test dostępny TUTAJ)

Aby przystąpić do szkolenia niezbędny jest działający laptop/komputer stacjonarny oraz łącze internetowe pozwalające na udział w wideokonferencji. Szkolenie zostanie przeprowadzone za pomocą narzędzia informatycznego Zoom – każdy z uczestników najpóźniej w przeddzień szkolenia otrzyma wiadomość e-mail zawierającą instrukcję obsługi narzędzia oraz wszystkie inne niezbędne informacje.

Przypominamy, że każdy uczestnik szkolenia pełnego zobowiązany jest do indywidualnego zapoznania się z ww. materiałami oraz do rozwiązania i wysłania testu wstępnego na adres beata@okrasa.eu najpóźniej w przeddzień szkolenia. Celem testu jest wprowadzenie uczestników w tematykę szkolenia i przygotowanie do egzaminu końcowego. Zadania powinny być wykonane samodzielnie przez każdego uczestnika.

Materiały:

 • Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ
 • Materiały szkoleniowe: TUTAJ
 • Test wstępny: TUTAJ

Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG