Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w systemie WHS

Z początkiem stycznia weszły w życie zmiany w światowym systemie handicapowym. Aktualizacja stosowanego w 124 krajach świata World Handicap System (WHS) nie wprowadza żadnych istotnych zmian dla graczy – można grać tak, jak dotychczas. Zachęcamy jednak do zapoznania się z wymienionymi niżej nowościami, w tym dotyczącymi systemu EAGLE.

Główne zmiany w regułach handicapowych:
– do celów handicapowych można używać wyników rund rozegranych w formacie Maximum Score oraz Par/Bogey,
– przy zgłaszaniu rundy 9-dołkowej został zmieniony sposób obliczania 18-dołkowej nadwyżki handicapowej do aktualizacji handicapu,
– wprowadzono obowiązek wpisywania wyników wszystkich dołków rundy stanowiącej podstawę określenia handicapu początkowego – wynik skrócony nie jest akceptowany,
– doprecyzowano zasady traktowania nieukończonych rund, z możliwością wpisania wyniku karnego przez Komisję Handicapową jeżeli rundy zostały przerwane z nieuzasadnionego powodu (np. status NC wyniku w turnieju),
– wprowadzono możliwość przydzielenia handicapu dla graczy zawodowych,
– doprecyzowano zasady sposobu zapisywania handicapów „plusowych” dla graczy lepszych niż scratch,
– zmieniono sposób obliczania statystycznych warunków Gry (PCC) – teraz PCC ma być mniej zachowawcze i częściej wprowadzać poprawki do uzyskanych wyników
– wydano dodatkowe wytyczne dla Komisji Handicapowych w zakresie narzędzi i sposobu przeprowadzania procedury weryfikacji handicapu (dorocznej i okazjonalnej).

Zmiany w systemie EAGLE związane ze zwiększeniem nadzoru nad handicapem graczy:
– wprowadzenie widoku skróconej historii handicapu graczy w Koncie Golfisty wraz z procedurą Przeglądu Kontrolnego (Peer Review), którą może zainicjować każdy gracz kwestionujący aktualną wartość handicapu innego gracza (po przeprowadzonej kontroli, handicap gracza może zostać skorygowany),
– opcja wygenerowania raportu dla organizatora turnieju dotyczącego handicapów graczy zapisanych na turniej (dodatkowe narzędzie do wykrywania ewentualnych nieprawidłowości),
– wprowadzenie blokady gry w turniejach dla graczy, którzy nie oddali w systemie przynajmniej jednej rundy na cele handicapowe.

Pozostałe zmiany w systemie EAGLE:
– zmiany w obliczeniach zgodnie z aktualizacją Reguł Handicapowych;
– zmiany statusów w klasyfikacji turniejów prowadzonych w Eagle. Wprowadzono nowe oznaczenia NC, NR, WD i pozostawiono NS i DSQ. Informacja i statusach NC, WD i DSQ będzie wysyłana automatycznie do właściwych Klubowych Komisji Handicapowych graczy;
– automatyczne tworzenie raportu dot. handicapu gracza dla Klubowych Komisji Handicapowych przydatne przy procedurze weryfikacji handicapu.

Główne zmiany w części dotyczącej kalibracji pól (Course Rating System):
– zmiana minimalnej długości kalibrowanych pól – teraz można kalibrować krótkie pola par 3 już od długości 686 metrów
– możliwość kalibracji pól składających się z innej niż 9/18 liczby dołków (pod pewnymi dodatkowymi warunkami), np. 6 dołków

 World Handicap System został wprowadzony w 2020 roku.

Tekst: A.K/Dariusz Okrasa
Fot. Mirosław Mróz


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG