Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 1/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu i składu kadry narodowej na 2023 r.

UCHWAŁA NR 1/2023
z dnia 23 stycznia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu i składu kadry narodowej na 2023 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
1. Podjęto decyzję o zatwierdzeniu regulaminu kadry narodowej na 2023 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Na wniosek trenera kadry narodowej Tomasza Wiśniewskiego podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia składu kadry narodowej PZG na 2023, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG