Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 20/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie realizacji programu Karty Patrona PZG w 2023 r.

UCHWAŁA NR 20/2023
z dnia 7 kwietnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie realizacji programu Karty Patrona PZG w 2023 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd podjął decyzję o realizacji programu Karty Patrona PZG w 2023 r. Koszt zakupu karty zostaje ustalony na 3000 zł brutto. Przychody ze sprzedaży karty zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG