Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

EDUGOLF udostępnił wartościowe raporty dla menedżerów

Po trzech latach prac, pod koniec 2023 roku, zakończył się finansowany przez Komisję Europejską program EDUGOLF. Jego celem była modernizacja i rozwój szkolenia pracowników sektora golfowego poprzez zbadanie realiów, potrzeb, zmian i trendów na europejskim rynku golfowym, stworzenie norm zawodowych dla kadr obiektów oraz opracowanie modułów szkoleniowych i schematów programów edukacyjnych.

Opublikowane niedawno na EDUGOLF.eu dokumenty to cenne źródło wiedzy dla jednostek edukacyjnych, organizatorów szkoleń, przedstawicieli obiektów i wszystkich osób pracujących w branży.

Projekt to była wartościowa przygoda i dużo pracy w międzynarodowym gronie. Udało się wymienić doświadczeniami i dogłębnie zbadać potrzeby oraz oczekiwania menedżerów obiektów i innych organizacji golfowych, aby następnie opracować treści edukacyjne i szkoleniowe dostosowane do potrzeb modernizacji i rozwoju sportu – powiedział Wojciech Waśniewski, niegdyś dyrektor edukacji PGA Polska, zaangażowany w projekt z ramienia jego technicznego lidera, Konfederacji Golfa Zawodowego (CPG), a obecnie pracujący dla EOSE, czyli Europejskiego Obserwatorium Sportu i Zatrudnienia.

Mam nadzieję, że te wielostronicowe materiały nie będą kurzyć się półce, a z wersją online zapoznają się wszystkie osoby pracujące w branży, szczególnie, że w dużej mierze poruszone są tematy dotyczące możliwych ścieżek popularyzacji golfa i zwiększania jego dostępności poprzez rozwój kompetencji pracowników – dodał.

Wizja programu EDUGOLF zakłada, że przystosowanie się do zmian może utrzymać pandemiczne wysokie zainteresowanie golfem i uczynić go dostępnym szerszym kręgom obywateli UE, poprawiając ich jakość życia i zwiększając liczbę uprawiających ten sport. Projekt skupiał się na umiejętnościach i na reformie nauki, wychodząc z założenia, że osoby pracujące w sektorze — zarówno za wynagrodzeniem, jak i wolontariusze — oraz osoby zamierzające zaangażować się w grę w golfa są kluczowe dla przyszłości dyscypliny.

Wyniki prac podzielono na pięć części:

  1. Europejskie sprawozdanie z badań, szczegółowo opisujące zmieniającą się rzeczywistość oraz tendencje na rynku pracy w obszarze golfa, a także umiejętności i edukację niezbędne osobom pracującym w tej branży

Raport porusza tematykę wartości i wielkości sektora golfowego, jego ewolucji, dobrych praktyk z zakresu popularyzacji golfa, istniejących sposobów rekrutacji i szkolenia pracowników oraz przede wszystkim kluczowych ról i umiejętności istniejących oraz brakujących na rynku. Jeden z ciekawszych fragmentów tego raportu, bazujący na międzynarodowej ankiecie, pokazał, że umiejętności miękkie, planowanie strategiczne, podejście do klienta, umiejętności sprzedażowe i proaktywność są kluczowe dla pracowników operacyjnych, menedżerów i trenerów golfa, a których to jednocześnie na rynku może brakować – wspomniał Waśniewski.

  1. Stworzenie europejskich norm zawodowych dla golfa, podkreślających kompetencje, do jakich musi aspirować personel, a także podtrzymujących zaangażowanie różnorodnych grup nowych golfistów

To była najważniejsza dla branży część. Powstała mapa funkcjonalna dla obiektów golfowych, czyli ponad 100 funkcji pracowników, od zarządzania do prowadzenia zajęć, w podziale na kluczowe obszary (np. rozwój gry) i role (np. angażowanie nowych golfistów w grę).  Na ponad 400 stronach szczegółowo opisane  są najlepsze praktyki, kluczowe kompetencje, umiejętności i zakres niezbędnej wiedzy do wykonywania danej funkcji. Szczególny nacisk został położony na funkcje wynikające z wniosków ze sprawozdania z badań, jak marketing, rolę budowania ścieżki rozwoju dla osób początkujących oraz sportu osób z niepełnosprawnościami – tłumaczył.

  1. Podręcznik nauki i szkoleń dla golfa w Europie w oparciu o nowe normy zawodowe – dokument dla organizatorów szkoleń i jednostek edukacyjnych, w którym zawarte są sugerowane schematy programów i treść modułów szkoleniowych
  2. Innowacyjne moduły e-learningowe dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku

Powstały trzy przykładowe moduły online dla instruktorów i pracowników operacyjnych, które organizatorzy szkoleń mogą wykorzystać, a indywidualni użytkownicy obejrzeć w całości. CPG pracuje nad nową platformą do nauczania zdalnego, gdzie moduły te będą w przyszłości dostępne – mówił Waśniewski.

  1. Zrównoważony plan strategicznego działania w celu zapewnienia, by produkty i wpływ Programu EDUGOLF miały wymiar przyszłościowy

Wszystkie dokumenty i szkolenia w jęz. angielskim (część również w hiszpańskim i francuskim) dostępne są na https://edugolf.eu/outputs/

 

Tekst: AK
Foto: M.Mróz
Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG