Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 10/2023 z dnia 21 marca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG na sezon 2023

UCHWAŁA NR 10/2023
z dnia 21 marca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG na sezon 2023

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG na sezon 2023 stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG