Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 14/2023 z dnia 21 marca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Sędziowskiej PZG

UCHWAŁA NR 14/2023
z dnia 21 marca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Sędziowskiej PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd zatwierdził nowy regulamin Komisji Sędziowskiej PZG stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Tracą moc uchwały regulujące działalność i tryb pracy Komisji Sędziowskiej wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG