Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 16/2023 z dnia 21 marca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Golfa Kobiecego PZG

UCHWAŁA NR 16/2023
z dnia 21 marca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Golfa Kobiecego PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek przewodniczącej Komisji Golfa Kobiecego, A. Zabłockiej-Wiercińskiej podjęto Zarząd PZG zatwierdził następujący skład komisji:
Przewodnicząca: Anna Zabłocka-Wiercińska
Członkinie: Agnieszka Bednarczyk, Dorota Ciesielska, Bożena Kowalczykowska, Danuta Michaś, Zofia Paradysz.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG