Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 17/2023 z dnia 21 marca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatów PZG

UCHWAŁA NR 17/2023
z dnia 21 marca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd przyznał patronaty PZG następującym przedsięwzięciom:
1) PGA Polska Tour 2023
2) Silesia Junior Open 2023
3) World Amateur Golfers Championship Polska
4) Szczecin Open 2023
5) Mistrzostwa Polski Lekarzy
6) Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii i Miłośników Zwierząt
7) Golfus Polska Masters
8) Golf & Brydż
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG