Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 18/2023 z dnia 28 marca 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-szkoleniowych NPRJ oraz regulaminu Rankingu Juniorskiego 2023

UCHWAŁA NR 18/2023
z dnia 28 marca 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-szkoleniowych NPRJ oraz regulaminu Rankingu Juniorskiego 2023

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd zatwierdza założenia organizacyjno-szkoleniowe Narodowego Programu Rozwoju Juniorów na 2023 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zarząd zatwierdza regulamin Rankingu Juniorskiego 2023 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG