Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 19/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wyboru oficjalnego dostawcy sprzętu i ubiorów sportowych PZG

UCHWAŁA NR 19/2023
z dnia 7 kwietnia 2023 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru oficjalnego dostawcy sprzętu i ubiorów sportowych PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na podstawie przeprowadzonej analizy ofert, Zarząd podjął decyzję o podjęciu współpracy z firmą EPIC Golf w zakresie dostawy dla PZG sprzętu i ubiorów sportowych.
§ 2.
Zasady wzajemnych świadczeń marketingowych pomiędzy PZG a firmą Epic Golf zostaną uregulowane w odrębnych porozumieniu.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Radosław Frańczak
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG